A tak w ogóle

A tak w ogóle
31.12.2015
31.12.2015
Czy w zwrotach typu A tak w ogóle, to […], A tak w ogóle, gdzie […], A tak na serio, […] powinno się lub można stawiać przecinek?
Formalnie rzecz biorąc, nie ma konieczności stawiania przecinka we wskazanych miejscach. Wyrażenia: a tak w ogóle, a tak w ogóle to, a tak na serio służą wyrażeniu stosunku mówiącego do tematu rozmowy, zmianie tematu rozmowy, uściśleniu itd. (na te funkcje wskazują użycia odnotowane w Narodowym Korpusie Języka Polskiego). Można to wszystko robić mniej lub bardziej wyraziście – co się przekłada na rozstrzygnięcia interpunkcyjne. Na przykład zdanie: A tak w ogóle to nie lubię zimy, wypowiedziane bez pauz, jako jednolita fraza, jest słabsze pod względem modalności niż wypowiedziane z pauzą zdanie: A tak w ogóle, to nie lubię zimy lub A tak w ogóle – to nie lubię zimy, które można sparafrazować następująco: ‘chcę podkreślić, że nie lubię zimy’.

Podobnie będzie z parą zdań: A tak na serio co o tym myślisz? i A tak na serio: co o tym myślisz? W tym wypadku dodatkowo zmienia się odniesienie wyrażenia a tak na serio. W pierwszym zdaniu pytamy o to, co w istocie ktoś myśli o rzeczy, która jest przedmiotem ciągnącej się rozmowy, w drugim zaś zmieniamy czyjś kierunek myślenia i prosimy, by nasz rozmówca wypowiedział się na temat tego, co jest (powinno być) przedmiotem dyskusji (i przestał na przykład żartować na zupełnie inny temat). Pierwsze zdanie, wypowiedziane bez pauzy, sparafrazowalibyśmy: ‘a tak naprawdę co o tym myślisz?’, drugie zaś, z wyraźnym przystankiem w mówieniu i intonacją opadającą: ‘porozmawiajmy poważnie; powiedz, co o tym myślisz’.
Agata Hącia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego