ASWoj

 
ASWoj
6.05.2019
Szanowni Państwo,
proszę o odpowiedź na następujące pytanie: jak należy zapisywać w skrócie nazwę uczelni Akademia Sztuki WojennejASWoj czy ASzWoj?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Anna Doraczyńska
Poprawnie utworzony skrótowiec od nazwy warszawskiej uczelni wojskowej to ASWoj. Forma ASW jest już bowiem zarezerwowana dla innej uczelni, jaką była Akademia Spraw Wewnętrznych (działająca w latach 1972–1990 szkoła wyższa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o statusie akademii).
Zgodnie z normą z digrafemów rz, sz, cz oraz trigrafemu dzi oznaczających jeden fonem pozostawiamy w skrótowcu tylko pierwsze litery. Odstępstwo od tej zasady jest uzasadnione tylko wówczas, gdy zmuszeni jesteśmy różnicować skrótowce funkcjonujące w ramach jednej dziedziny, np. wojskowości, por. WSW (= Wojskowa Służba Wewnętrzna), ale: WSzW (= Wojewódzki Sztab Wojskowy).
Problem jest jednak taki, że sama uczelnia używa skrótowca w formie ASzWoj.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego