Akceptabilność a akceptowalność

 
Akceptabilność a akceptowalność
22.02.2019
Czy słowo akceptabilność (jako kryterium tekstowości) nie jest utworzone ze zbędnie zapożyczonym morfemem angielskim (acceptability)? Dlaczego nie mówi się o akceptowalności?
W językoznawstwie glottodydaktycznym przyjął się termin akceptabilność (‘zdolność rodzimego użytkownika języka do oceny normatywnej wypowiedzi’) jako odpowiednik angielskiego terminu acceptability wprowadzonego przez Noama Chomsky’ego. Nie jest on więc równoznaczny z akceptowalnością, gdyż ta druga oznacza ‘możliwość akceptowania’. Należy jednak zauważyć, że w niektórych publikacjach (np. w Encyklopedii językoznawstwa ogólnego pod red. K. Polańskiego) używa się nazwy akceptowalność jako ekwiwalentu terminu N. Chomsky’ego.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego