Aktywna młodzież dla szerokiego rynku pracy

 
Aktywna młodzież dla szerokiego rynku pracy
24.05.2017
Czy sformułowanie: Aktywna młodzież dla szerokiego rynku pracy jest poprawne? Czy zasadne jest stosowanie dla, czy też należałoby to sformułować w inny sposób?

Z wyrazami szacunku
Anna Wałukanis
Zdanie nie jest do końca zrozumiałe, nie jest zatem też poprawne. Wątpliwości budzi nie tylko użycie przyimka dla (co to znaczy młodzież dla rynku pracy?), lecz także zastosowanie przymiotnika szeroki (szeroki rynek pracy?).
Nie wiem, co nadawca chciał wyrazić, dlatego trudno mi zaproponować inną wersję tego komunikatu (Aktywna młodzież na rynku pracy?, Młodzież, dzięki swej aktywności, podbija rynek pracy?).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego