Anioł Pański

 

Anioł Pański

21.01.2021

Dzień dobry

Wiem, że tytuły modlitw piszemy kursywą. Czy dotyczy to również wyrażeń, w których nazwy te zostały użyte metaforycznie, jak np. „już biły dzwony na Anioł Pański”?

Anioł Pański to incipit modlitwy maryjnej przypominającej o Zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie (Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi./ I poczęła z Ducha Świętego). Wyrażenie to funkcjonuje najczęściej jako określenie rodzaju modlitwy, dlatego też nazwę tę – w połączeniach okazjonalnych i tych sfrazeologizowanych – zapisujemy pismem prostym, por. odmawiać / zmówić Anioł Pański, dzwonić / bić na Anioł Pański. Oczywiście, wtórnie nazwa ta może zostać użyta jako tytuł i wówczas zapiszemy ją w cudzysłowie lub kursywą, por. np. Dzieci miały się nauczyć modlitw „Ojcze nasz”, „Anioł Pański” i „Aniele Boży”.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego