Anizja

 
Anizja
25.05.2018
Szanowna Poradnio,
proszę o etymologię (rzadkiego) imienia Anizja.
Pozdrawiam

Stratos Vasdekis
Polskie (rzadkie) imię Anizja pochodzi z włoskiego Anisia, które (jak podaje najobszerniejszy i najrzetelniejszy bodaj zbiór imion Behind the Name – https://www.behindthename.com/name/anysia/submitted) jest wariantem (także włoskiego) imienia Anysia – wywodzącego się z greckiego άνύω (anuo) ‘osiągnąć, zakończyć’ Imię to mogło więc nieść znaczenie ‘spełniona’.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego