Anonimowy autor

 
Anonimowy autor
13.12.2015
Spotkałam się ze słowem wstępnym zawierającym cytat z poezji anonimowego autora i następującą informacją umieszczoną w przypisie:
„Cytat z poezji za zgodą oraz sugestią autora w formie anonimowej”.
Czy forma/składnia powyższego przypisu jest poprawna? Czy nie lepsza byłaby (w ostateczności) forma
„Cytat z poezji w formie anonimowej za sugestią i zgodą autora”?
Będę wdzięczna za odpowiedź,
Z poważaniem
Agnieszka Solecka-Reszczyk
Obydwa zapisy – oryginalny oraz w zmienionej formie – zawierają usterki. Wyrażenie poezja w formie anonimowej (podana na dodatek za zgodą autora) nie jest jasne dla czytelnika i może budzić dysonans poznawczy. Nie chodzi tu bowiem o poezję anonimową (autor nieznany z imienia i nazwiska), lecz o względy prawnoautorskie, czyli prawo autora do nieujawniania swoich danych personalnych (autor nieujawniający swego imienia i nazwiska). Oba zapisy zawierają również błąd w zakresie łączliwości (składniowej i leksykalno-semantycznej). Otóż mamy albo frazeologizm: iść, pójść za czyjąś sugestią, albo wyrażenie: zgodnie z czyjąś sugestią. W omawianym tu przypadku doszło do kontaminacji owych dwóch konstrukcji z wyrażeniem: za czyjąś zgodą.
Być może w kolejnym wydaniu warto rozważyć dopisek w następującym brzmieniu:
„Cytat z utworu poetyckiego podany za zgodą jego autora i zgodnie z jego sugestią. Autor pragnął zachować anonimowość.”
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego