Anotować, anotacja, adnotacja

 
Anotować, anotacja, adnotacja
14.09.2017
Proszę o wyjaśnienie terminów anotacja i anotować. Czy mają one coś wspólnego z adnotacją?
Żaden z polskich słowników, do których udało mi się dotrzeć, nie rejestruje słów anotować, anotacja. W użyciu jest, jak zdołałam ustalić, imiesłów anotowany ‘opatrzony komentarzem lub znacznikami’, zwykle w połączeniu z rzeczownikiem korpus (anotowany korpus). Jeśli wyrazy anotować, anotacja są więc używane, to zapewne mają znaczenie – odpowiednio – ‘opatrzyć komentarzem lub znacznikiem’, ‘komentarz lub znacznik, którym został opatrzony tekst’. Najprawdopodobniej jest to zapożyczenie angielskie, por. annotate ‘opatrzyć komentarzem’.
Adnotacja to, oczywiście, ‘dopisek, krótka dodatkowa notatka’. Jak widać, znaczenia tych słów się różnią.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!