Antonimy ściszania

Antonimy ściszania

11.03.2023
11.03.2023

W świecie nowoczesnych elektronicznych urządzeń audiowizualnych zazwyczaj są dwa przyciski do regulacji jego głośności: „-” i „+”. O ile z pierwszym łatwo jest komuś wydać polecenie: „ścisz”, to z drugim mam wątpliwość: „podgłośnij” czy „pogłośnij”? Elegancko byłoby powiedzieć „zwiększ głośność”, jednak język lubi krótkie formy...

Do oznaczenia czynności, w której sprawia się, że – pod wpływem kręcenia gałką potencjometru lub naciskania odpowiedniego guzika – jakieś urządzenie wydaje głośniejsze dźwięki, służą zarówno formy pogłośnić – pogłaśniać (notowane w USJP PWN pod red. S. Dubisza), jak i podgłośnić – podgłaśniać (notowane w WSJP PAN pod red. P. Żmigrodzkiego).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego