Architektka

 
Architektka
22.01.2018
Chciałabym zapytać, czy według słownika języka polskiego poprawne jest nazywanie kobiety wykonującej zawód architekta mianem Architektki.
Dziękuję

Pozdrawiam
Justyna
Słowniki języka polskiego (na razie?) nie notują rzeczownika architektka (piszemy go małą literą, bo nie jest to nazwa własna), lecz zaczyna on się zakorzeniać w polszczyźnie – jednak nie w jej odmianach oficjalnych, lecz wyłącznie jako słowo potoczne.
Jest on poprawnie zbudowany – powstał od nazwy architekt za pomocą przyrostka -ka służącego do tworzenia nazw żeńskich (por. lekarz – lekarka, dziennikarz – dziennikarka, pacjent – pacjentka, nauczyciel – nauczycielka itd.). Przy okazji – w przywołanych wyrazach przyrostek ten nie pełni funkcji zdrabniającej, bo przecież nauczycielka nie jest ‘małym nauczycielem’, a lekarka ‘małym lekarzem’ (piszę o tym, bo często ta kwestia jest podnoszona przez przeciwników nazw typu ministerka, filozofka). Nie jest jednak powszechnie używany – być może z dwóch powodów. Po pierwsze, wielu użytkowników języka przyzwyczaiło się do męskich form nazw różnych zawodów i funkcji (pani inżynier, pani architekt, pani minister, pani premier, pani prezes itp.). Po drugie, w formie architektka występuje stosunkowo trudna do wymówienia zbitka spółgłosek -ktk-.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego