Arthur Hugh Clough

Arthur Hugh Clough
25.09.2007
25.09.2007
Arthur Hugh Clough – jak zapisać w miejscowniku nazwisko tego XIX-wiecznego angielskiego poety? Wymawiamy je [klaf], więc zapewne właściwa byłaby forma o Cloufie, z wymianą ghf analogiczną do JosephJosefie (WSO PWN). Z drugiej jednak strony w przypadku rzeczownika rough dr Grzenia zalecił nieodmienianie (przynajmniej, jak rozumiem, w piśmie), nie zaś postać roufie.
Dziękuję i pozdrawiam,
Michał Gniazdowski
Bardzo trudno nadać temu nazwisku akceptowalną formę pisaną w miejscowniku. W związku z tym najlepiej będzie odstąpić od jego odmiany w tym przypadku. Nie powinno to stanowić większego problemu, a to z co najmniej dwu powodów: 1) nazwisko Clough możemy poprzedzić odmienionym imieniem Arthur, tworząc czytelne pod względem gramatycznym konstrukcje o Arthurze Hugh Clough; 2) przed formą miejscownikową musi wystąpić przyimek, który charakteryzuje nazwisko pod względem gramatycznym, a więc nie jesteśmy zmuszeni ograniczać się do poprzedniego sposobu, możemy użyć form typu o Clough, które również powinny być czytelne, o ile wcześniej podaliśmy imiona tego poety.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego