Asfalt wysoko modyfikowany czy wysokomodyfikowany?

 
Asfalt wysoko modyfikowany czy wysokomodyfikowany?
19.04.2018
Szanowni Państwo,
mam problem z pisownią łączną i rozdzielną. Jak powinno być: asfalty wysokomodyfikowane (jak preferuje producent) czy asfalty wysoko modyfikowane, i w konsekwencji: asfalty bardzo wysokomodyfikowane czy asfalty bardzo wysoko modyfikowane?

Z poważaniem,
Anna
Asfalty wysoko modyfikowane i oczywiście asfalty bardzo wysoko modyfikowane. Należy tutaj zastosować regułę [134] zawartą w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod red. E. Polańskiego (Warszawa 2017, część wstępna, s. 62), mówiącą o tym, że „wyrażenia, których pierwszy człon jest przysłówkiem, a drugi imiesłowem odmiennym lub przymiotnikiem określanym przez ten przysłówek, traktuje się jako zestawienia i pisze rozdzielnie”. Dla mnie jako językoznawcy określenia wysoko modyfikowane i bardzo wysoko modyfikowane nie są jeszcze tworami scalonymi słowotwórczo, czyli takimi, które powinno się zapisywać łącznie. Inaczej – okazuje się – podchodzą do sprawy specjaliści (producenci, drogowcy) – prawie zawsze posługują się pisownią łączną wysokomodyfikowany, np. W asfaltach wysokomodyfikowanych polimer przekracza połowę objętości lepiszcza; Budowa obwodnicy Skawiny odbywa się z zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego Czym różni się asfalt podstawowy od asfaltu wysokomodyfikowanego?). Termin asfalt wysoko modyfikowany jest dosłownym tłumaczeniem angielskiego wyrażenia Highly Modified Asphalt. Jak zdążyłem się zorientować, taki asfalt (pod nazwą Orbiton HiMA) to produkt nowej generacji. Jego technologia, polegająca na zmodyfikowaniu lepiszczy dużą zawartością specjalnego polimeru SBS, daje niespotykaną dotąd odporność na spękanie nawierzchni i powstawanie kolein. Jeśli nic się w kwestii zapisu nie zmieni, trzeba chyba będzie za jakiś czas dopuścić oboczność ortograficzną wysoko modyfikowany a. wysokomodyfikowany (np. asfalt).
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego