Automatyka

 
Automatyka
8.02.2018
Coraz częściej w tekstach technicznych znajdujemy zwrot: stosowane są różne automatyki, co, przyznam, wywołuje u mnie zgrzytanie zębów. Można przecież użyć zwrotu: stosowane są różne układy automatyki. Jak więc jest ze stosowaniem liczby mnogiej słowa automatyka i innych tego rodzaju?
Rzeczownik automatyka ma dwa znaczenia: 1. ‘dziedzina techniki zajmująca się zagadnieniami samoczynnego sterowania procesami technologicznymi’, 2. ‘urządzenia do samoczynnego sterowania procesami technologicznymi’ (definicje za: Uniwersalny słownik języka polskiego PWN pod red. S. Dubisza, Warszawa, wersja 2, 2008). Tradycyjnie w żadnym z nich nie tworzy form liczby mnogiej, jednak coraz częściej można spotkać użycia pluralne w drugim ze znaczeń. Ma to charakter środowiskowy (mówiąc niefachowo – żargonowy) i nie jest zalecane w polszczyźnie ogólnej.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego