Bentoniczny czy bentosowy?

 
Bentoniczny czy bentosowy?
26.12.2016
Chciałabym się dowiedzieć, którego z tych przymiotników powinnam używać: bentoniczny czy bentosowy? Studiuję na Wydziale Geologii UW i spór w tej sprawie od lat pozostaje nierozstrzygnięty. Wyróżniamy plankton, nekton i bentos; tzn. organizmy planktoniczne, nektoniczne i...?

Z góry dziękuję za odpowiedź
Spór terminologiczny powinni rozstrzygnąć specjaliści w danej dziedzinie. Ja mogę powiedzieć jedynie, że słownik języka polskiego (dostępny choćby tu wskazuje, że oba przymiotniki odnoszą się do rzeczownika bentos (‘organizmy roślinne i zwierzęce zamieszkujące dno zbiorników wodnych’). W wypadku bentosowego jest to oczywiste – przyrostek -owy standardowo służy do tworzenia przymiotników. Forma bentoniczny powstała, jak podaje Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego przez analogię do planktoniczny.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego