Błąd składu typograficznego

Błąd składu typograficznego
25.05.2020
25.05.2020
Dzień dobry!
Czy powtórzenie tego samego wyrazu / jego cząstki / tej samej litery na końcu lub na początku dwóch następujących po sobie wierszy w kolumnie tekstu jest uważane za błąd typograficzny (tzw. lustro)? Jak w przypadku końcówki -nych w poniższym fragmencie:
były podejmowane zawsze przy współudziale samych zainteresowanych
i z zastosowaniem odpowiednich środków oraz instrumentów prawnych.
Jeśli tak, gdzie w literaturze przedmiotu znajdę więcej informacji na ten temat?
Natalia
Tak, powtórzenie takich samych wyrazów na początku i/lub końcu dwóch następujących po sobie wierszy tekstu oraz takich samych zakończeń wyrazów na końcach dwóch kolejnych wierszy uznawane jest za błąd typograficzny. Tego rodzaju powtórzenia stanowią swoiste „rymy” typograficzne.
Trudno wskazać literaturę przedmiotu, która poświęcałaby temu zagadnieniu więcej niż jedno, dwa zdania. Autorzy poradników typograficznych sugerują po prostu tzw. ręczne skorygowanie składu, zwane potocznie naciąganiem tekstu, co sprawi, że kolejne wiersze nie będą się zaczynać lub kończyć takim samym wyrazem (por. np. M. Mitchell, S. Wightman, Topografia książki. Podręcznik projektanta, Kraków 2012, s. 104).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego