Błąd stylistyczny

Błąd stylistyczny

31.05.2023
31.05.2023

Czy zbieg homonimów w zdaniu jest błędem stylistycznym? Na pewno jest nim powtórzenie, którego chciałabym uniknąć, ale nie wiem, który błąd jest „gorszy”. Zdanie brzmi tak: „Nikt na nie nie czekał [tzn. na dzieci]”.

Będę wdzięczna za rozstrzygnięcie.

Pozdrawiam

D.

Tak, do szeroko rozumianej kategorii błędów stylistycznych zalicza się także:

  • nieuzasadnione powtarzanie tych samych konstrukcji składniowych, wyrazów i wyrażeń, jak również wyrazów pokrewnych słowotwórczo, por. np. Dokładne okoliczności śmierci generała nigdy nie zostały dokładnie wyjaśnione;
  • niezamierzony rym wewnętrzny, por. np. Także niemieckie mercedesy odnosiły sukcesy;
  • niefortunne i niecelowe nagromadzenie określonych sylab, por. np. Opóźnienie nie niepokoiło nikogo;
  • niefortunne nagromadzenie wyrazów homonimicznych, por. np. Co porabiają wasze kotki, gdy na nie nie patrzycie?; Ponoć na nie nie ma rady; Z nikim na nie nie idź.

W tym ostatnim wypadku można czasami uczynić zdanie bardziej akceptowalnym poprzez nieznaczną zmianę szyku wyrazów, por.

  • Ponoć nie ma rady na nie.

W poezji usprawiedliwieniem dla takiego nagromadzenia homonimów jest rytm wiersza i konieczność uzyskania określonych rymów, por. np.


    Cyprysy mówią, że to dla Julietty,

    Że dla Romea – ta łza znad planety

    Spada… i groby przecieka;


    A ludzie mówią, i mówią uczenie,

    Że to nie łzy są, ale że kamienie,

    I że nikt na nie nie czeka.

        (C.K. Norwid, W Weronie)

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego