Blisko

Blisko
4.11.2019
4.11.2019
Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź na pytanie, jak poprawnie napisać:
Blisko piętnastu lat czy Blisko piętnaście lat? W Google spotykała zarówno pierwszą, jak i drugą wersję.
Słowo blisko pełni trzy funkcje gramatyczne – jest przysłówkiem oznaczającym ‘w małej odległości od czegoś / w małym odstępie czasowym’ (Dom był już bardzo blisko, Zima już blisko), jest przyimkiem wskazującym na małą odległość / niewielki odstęp czasowy (Szkoła była blisko domu, Im bliżej wakacji, tym mniej pracy) oraz jest partykułą o znaczeniu ‘niespełna, prawie’ (Do domu jest blisko kilometr, Pracował tam blisko dwa lata). W interesującym Panią zdaniu mamy do czynienia z trzecim użyciem – tu blisko wymaga biernika (Zużył blisko jedną tonę materiału, Nie było go blisko piętnaście lat), choć w przy niektórych czasownikach użyjemy dopełniacza (Brakowało mu blisko piętnastu lat do emerytury).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego