Bóg jej wysłuchał, czyli jak korzystać ze słowników

Bóg jej wysłuchał, czyli jak korzystać ze słowników
8.11.2004
8.11.2004
Jak powinno brzmieć zdanie: „Bóg ją wysłuchał” czy też „Bóg jej wysłuchał”?
Gdyby chodziło o inne zaimki, np. mnie, ciebie (cię), was lub go, nie byłoby się czym kłopotać, gdyż ich dopełniacz i biernik, a więc te przypadki, między którymi chce Pani dokonać wyboru, brzmią tak samo. W rzeczywistości kłopotliwy jednak jest tu nie zaimek, lecz czasownik wysłuchać, gdyż możemy się wahać, czy łączy się on z dopełniaczem (jej), czy biernikiem (). Po pomoc udałem się do Innego słownika języka polskiego PWN. Znajdują się tu cztery definicje, których początki brzmią:
  • Jeśli wysłuchaliśmy czyjegoś wystąpienia, jakiejś audycji, relacji itp., to (…)
  • Jeśli ktoś wysłuchał nas lub naszej prośby, to (…)
  • Jeśli lekarz wysłuchał coś w narządach wewnętrznych pacjenta, to (…)
  • Jeśli wysłuchaliśmy jakąś informację, to (…)

Gdyby definicje (i przykłady użycia, które pominąłem) nie wystarczały, to słownik ma jeszcze podane wprost informacje gramatyczne. Wynika z nich, że w pierwszym i drugim znaczeniu wysłuchać łączy się z dopełniaczem, a w trzecim i czwartym z biernikiem.
Odpowiedź na Pani pytanie brzmi zatem: „Bóg jej wysłuchał”. Pozwoliłem sobie odpowiedzieć tak obszernie, aby przypomnieć naszym czytelnikom, że istnieją różne słowniki, i pokazać, jak można z nich korzystać, aby samodzielnie znaleźć odpowiedź na różne kwestie językowe.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego