Bogucka jako nazwisko Amerykanki

 
Bogucka jako nazwisko Amerykanki
27.02.2020
Szanowni Państwo,
wedle jakich reguł odmieniać w piśmie nazwiska polskiego pochodzenia, które już jednak należą do obywateli innych krajów? Przykładowo, wydaje się, że nazwisko Bogucka noszone przez Amerykankę należałoby odmieniać zgodnie z zasadą [241] 63, czyli tak, jak np. słowo dobranocka, a więc Bogucka, D. Bogucki, CMs. Bogucce, B. Boguckę, N. z Bogucką. Celowo pomijam wszelkie dywagacje o tym, co można czy wypada zakładać o polskości tych osób.
Z wyrazami szacunku
Jeremi Ochab
Szanowny Panie,
przede wszystkim należałoby sprawdzić, jaką postać ma forma męska (noszona przez męża lub ojca rzeczonej kobiety) nazwiska. Jeśli brzmi ona: Bogucki, to nazwisko żeńskie odmieniamy przymiotnikowo (Boguckiej, Bogucką). Jeśli brzmi ona: Bogucka, to nazwisko żeńskie odmieniamy rzeczownikowo (Bogucki, Bogucce, Boguckę, Bogucką).
Z pozdrowieniami
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego