Brawo ja!

 
Brawo ja!
23.12.2015
Hasło jednej z serii reklam brzmi Brawo ja. Mam co do tej formy wątpliwości. Wydaje mi się, że poprawnymi formami są konstrukcje
brawo + celownik
lub
brawo + dla + dopełniacz, np.
brawo mnie, brawo jemu, brawo dla mnie, brawo dla niego. Analogicznie do reklamy tworzone są sformułowania nie tylko z zaimkami, ale z rzeczownikami, np. brawo logika. Wg mnie poprawne formy brzmią: brawo logice lub brawo dla twojej logiki.
W wyrażeniu Brawo ja wyraz brawo występuje raczej jako nieodmienny wyraz wykrzyknik wyrażający aprobatę i ciepłe uczucia (‘doskonale, świetnie, wspaniale, pięknie’) niż odmienny rzeczownik wchodzący w skład frazeologizmów brawa dla kogoś, należą się komuś brawa (‘zwroty aprobujące czyjeś zachowanie, wyrażające pochwałę, uznanie’).
Większość wykrzykników należy traktować jako jednostki składni emocjonalnej, które nie wchodzą w relacje syntaktyczne z sąsiadującymi elementami wypowiedzenia.
Poza wszystkim języka reklamy nie należy brać za wzór normy składniowej czy leksykalnej. Cechuje go swoista licentia poetica, por. pamiętny slogan: Raid, zabija na śmierć!
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego