Bronić

 
Bronić
5.03.2016
Był w składzie grupy operacyjnej broniącej Pasma Głównego – zgodnie z zasadami polskiej gramatyki winien tu być zastosowany biernik: Był w składzie grupy operacyjnej broniącej Pasmo Główne.

W przypadku Warszawy napiszemy oczywiście Był w składzie grupy operacyjnej broniącej Warszawy, a nie Warszawa, ale już Był w składzie grupy operacyjnej broniącej Zamek Królewski w Warszawie.

Czy rozumowanie jest prawidłowe?
Pozostaję z szacunkiem
A.B.
Czasownik bronić w znaczeniu, które występuje w przywołanych przez Pana zdaniach, wymaga dopełniacza. A zatem powiemy: zarówno Był w składzie grupy operacyjnej broniącej Warszawy, jak i Był w składzie grupy operacyjnej broniącej Pasma Głównego, Był w składzie grupy operacyjnej broniącej Zamku Królewskiego w Warszawie.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego