Chorzele

Chorzele
30.08.2002
30.08.2002
Szanowni Państwo,
W województwie mazowieckim znajduje się miasto Chorzele, ostatnio modna miejscowość wypoczynkowa, jednak mało kto wie, jak powiedzieć, gdzie jedzie na wakacje: do Chorzeli czy do Chorzel. Oto jest pytanie.
Z poważaniem
R. Hellich
Nazwa Chorzele, znana od XV w., pochodzi od nazwy rodowej Chorzela. Wiedza historyczna – choć przydatna – nie pozwoli nam jednak rozstrzygnąć dzisiejszego dylematu z odmianą. Jedyne, co nie ulega wątpliwości, to fakt, iż nazwa ta ma formę liczby mnogiej (te Chorzele).
W urzędowym wykazie nazw zalecana jest forma do Chorzel, jednak nazwy proponowane do użytku urzędowego nie zawsze są identyczne z używanymi lokalnie, a poza tym chodzi Panu o użycie tej nazwy w języku mówionym, który nie musi być podporządkowany tego rodzaju rygorom. Warto dodać, iż w odległości kilkudziesięciu kilometrów na wschód (niedaleko Zambrowa) znajduje się wieś o tej samej nazwie, dla niej jednak wykaz urzędowy przewiduje dopełniacz do Chorzeli.
Z moich ustaleń (a też z Pańskiego pytania) wynika, że w odniesieniu do miasta lokalnie używane są obie formy, stwierdziłem wszakże, iż przeważa forma do Chorzel. Druga z form dopełniacza, z końcówką -i, wydaje się z gramatycznego punktu widzenia bardziej regularna, ponieważ mając problem z odmianą, możemy posłużyć się analogią do wyrazów pospolitych występujących wyłącznie w liczbie mnogiej, a mających podobne zakończenie, np. cugle, manele (tych cugli, maneli).
Konkluzja: nic nie stoi na przeszkodzie, żeby obie postaci dopełniacza uznać za równoprawne, gdyby jednak uznał Pan to za nadmiar bogactwa, proszę wybrać formę do Chorzel.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego