Ciastkarnia, piekarnia

 
Ciastkarnia, piekarnia
9.01.2018
Dostarczamy towary do piekarń i ciastkarń czy raczej do piekarni i ciastkarni? W drugim przypadku pojawia się niejasność: do tej jednej piekarni, ciastkarni czy do wielu? Tutaj zapewne użyty kontekst wyjaśni tą wątpliwość.
Rzeczowniki żeńskie zakończone na -nia mają w dopełniaczu liczby mnogiej dwie formy: (tych pięć) cukierni, kopalni, kawiarni i (tych pięć) cukierń, kopalń, kawiarń. Formy z końcówką -i są częstsze i wydają się bardziej naturalne (przez słowniki są notowane na pierwszym miejscu), ale są dwuznaczne, gdyż są tożsame z dopełniaczem liczby pojedynczej. Jak Pan słusznie zauważył, ogłoszenie Dostarczamy towary do cukierni może być zrozumiane dwojako – ‘dostarczamy towary do różnych cukierni’ albo ‘dostarczamy towary do jednej cukierni’. Dlatego, jeśli kontekst nie wskazuje na to, czy mowa o jednej cukierni (piekarni, kawiarni…), czy o kilku takich obiektach, najlepiej posłużyć się (całkiem poprawną) formą bezkońcówkową: cukierń, piekarń, kawiarń itd.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego