Ciąża

 
Ciąża
30.11.2018
Interesuje mnie źródłosłów słowa ciąża. Czy jego pochodzenie jest od ciężaru i ciążyć? Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Rzeczownik ciąża pochodzi od czasownika ciążyć i początkowo miał szersze znaczenie niż obecnie – ‘to, co ciąży; ciężar’.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego