Co jest orzeczeniem?

 
Co jest orzeczeniem?
24.05.2019
Proszę o pomoc i konsultację polonistyczną – oto zdanie z klasówki z VI klasy SP u mego Marka z następującym poleceniem, podkreśl orzeczenie w zdaniu: Mój tata potrafi naprawić każdy samochód.
Mój syn zaznaczył jako orzeczenie związek wyrazów: potrafi naprawić, czego Pani nauczycielka mu nie zaliczyła (wg niej tylko potrafi); wg nas jest to orzeczenie złożone z czasownikiem modalnym.
Będę bardzo wdzięczna za konsultacje i rozwianie wątpliwości. Pozdrawiam Magda Olszewska
Jest wiele teorii gramatycznych i klasyfikacji części zdania. Według jednej z nich, istotnie, potrafi naprawić, może zrobić, zaczyna czytać itd. to orzeczenie złożone (por. Szkolny słownik nauki o języku pod red. J. Podrackiego, Warszawa 1998, s. 179, Słownik gramatyki języka polskiego pod red. W. Gruszczyńskiego i J. Bralczyka, Warszawa 2002, s. 167–168). W edukacji szkolnej jednak uznaje się na ogół, że zwrot potrafi naprawić zawiera orzeczenie potrafi i dopełnienie naprawić. Nauczycielka oceniła więc pracę Pani syna na podstawie programu szkolnego.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego