Co pierwsze: wykrzyknik czy pytajnik?

Co pierwsze: wykrzyknik czy pytajnik?
6.02.2013
6.02.2013
Szanowni Państwo!
Jak jest kolejność zapisu pytajnika i wykrzyknika w wypowiedziach ilustrujących emocje w wypowiedziach w rodzaju: „Co?!” / czy też: „Co!?”? Czy pierwszy ma być wykrzyknik, czy pytajnik?
Przyjęła się następująca praktyka co do kolejności tych znaków na końcu wypowiedzenia:
1. gdy wypowiedzeniu o charakterze pytania (zdanie pytajne, równoważnik zdania pytajnego, nawet ograniczony do zaimka pytajnego tudzież partykuły pytajnej: co?) zakończonemu znakiem zapytania towarzyszy zdumienie, przestrach lub oburzenie, możemy dodatkowo postawić znak wykrzyknika, np. „Co?!”;
2. gdy wypowiedzeniu wykrzyknikowemu zakończonemu znakiem wykrzyknika towarzyszy niepewność lub wahanie, możemy owe uczucia wyrazić w interpunkcji dodatkowym pytajnikiem po wykrzykniku, np. „Zgoda!?” (= niepewność reakcji przy składaniu propozycji).
Ponadto zasady interpunkcji umożliwiają zdublowanie pierwszego ze znaków, gdy mamy do czynienia z wypowiedzeniem o silniejszym tonie uczuciowym, np. pytaniem: „Zwariowałeś??!”.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego