Co tam pisze?

 
Co tam pisze?
14.09.2011
Czy można uznać, że konstrukcja coś pisze (w znaczeniu 'jest napisane') mieści się w normie użytkowej współczesnej polszczyzny, i potraktować ją na równi z biernikowym (które jest w WSPP opatrzone kwalifikatorem potoczności)?
WSPP nie jest tak łaskawy wobec zdań „W gazecie pisało, że…”, co wobec biernikowego . Jeśli więc normę użytkową utożsamiać z tym, co jawnie tak opisano w wymienionym słowniku, to odpowiedź na Pana pytanie jest negatywna. Jeśli zaś z WSPP przejąć tylko ideę dwóch norm, a nie konkretne rozstrzygnięcia, to o ocenę wielu poszczególnych faktów językowych można się spierać. Mnie akurat zdania typu „Co tam pisze w gazecie?” nigdy szczególnie nie raziły. Nie należy się w nich doszukiwać logiki, warto jednak pamiętać, że słuchacze mogą niekorzystnie sobie pomyśleć o kimś mówiącym w taki sposób.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego