Curie i skandal

 
Curie i skandal
29.02.2016
Jak można odmieniać nazwisko Curie (Idę do państwa ......)?
Byłabym też wdzięczna za wyjaśnienie etymologii słowa skandal.
Łączę wyrazy szacunku
D.
Nazwisko Curie się nie odmienia, ponieważ nie można spolszczyć ostatniej jego głoski. Powiemy zatem: Idę do państwa Curie.

Skandal ma bardzo ciekawą historię. Otóż jego źródłem jest grecki skandalon (. σ κ α ́ ν δ α λ ο ν ) oznaczający pułapkę podłożoną wrogowi po to, by ten się potknął. Stąd wyraz ten przeszedł do łaciny średniowiecznej, w której (jako scandalum) nazywał ogólnie (dosłownie i przenośnie) coś, o człowiek się potyka. Łacińskie użycia przenośne początkowo odnosiły się głównie do tego, co sprowadza człowieka na drogę grzechu, co sprawia, że człowiek traci prawdziwą wiarę. Później – jeszcze w łacinie – znaczenie to rozwinęło się w kierunku: ‘coś niepożądanego, co sprawia zgorszenie’; był więc skandal (a właściwie: było więc scandalum) synonimem kłótni, awantury i w takim znaczeniu przeszedł (przeszło) do języków nowożytnych (np. do francuskiego).
Polskie znaczenie skandalu jest zawężeniem ostatniego z wymienionych znaczeń łacińskich.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!