Cutter number

 
Cutter number
4.12.2012
Szanowni Państwo,
chciałabym spolszczyć termin Cutter number, oznaczający część sygnatury książki w bibliotece (http://www.merriam-webster.com/dictionary/cutter%20number). W mowie potocznej katerujemy książki, nadajemy katery, robimy katery, wkrótce pewnie dojdzie do kateryzacji i skateryzowania. Wszyscy jednak jak ognia unikają napisania tych słów. Czy dopuszczalne jest wylansowanie terminu numer katerowski? Czy poprzestać jednak na numerze Cuttera?
Z góry dziękuję
msf
Problematyka ta jest mi całkowicie obca, niewiele pomogło mi zajrzenie do Encyklopedii wiedzy o książce (1971). Widzę jednak, że mówi się tu o ketteryzacji zbiorów bibliotecznych (od nazwiska bibliotekarza amerykańskiego, Charlesa A. Cuttera), a nie o kateryzacji. Przyczyną być może to, że termin kateryzacja (jego częstszy wariant to kateteryzacja) jest nazwą pewnego zabiegu medycznego.
Z Pani listu wnoszę, że uzus, przynajmniej w języku potocznym jest inny, zresztą przywołana książka ma ponad 40 lat, od jej wydania mogła więc nastąpić lepsza asymilacja wyrazu w polszczyźnie. Numer katerowski nie wydaje mi się jednak dobrym spolszczeniem. Sufiksem -owski tworzy się przymiotniki od nazwisk, powinny one pozwolić rozpoznać daną osobę, tymczasem nazwiska Cutter chyba jednak nie spolszczyliśmy jako Kater. Właściwszą formą wydaje się numer Cutterowski (wielką literą, bo to przymiotnik dzierżawczy), numer Cuttera albo numer katerowy (taka nazwa nawiązywałaby nie do nazwiska, tylko do słowa kater, które – jak się domyślam – oznacza ni mniej, ni więcej, tylko właśnie ów numer).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego