Cytować zgodnie z oryginalnym układem?

 
Cytować zgodnie z oryginalnym układem?
4.11.2014
Szanowni Państwo,
czy cytując tekst, musimy cytować go zgodnie z jego układem? Na przykład tekst pisany jest ciągiem, a lepsze byłoby jego wypunktowanie (bez zmiany treści) lub inna sytuacja: w tekście źródłowym stosowano jako punktory myślniki, a ja chciałabym dostosować tekst do swoich wytycznych i zamiast myślników użyć liter alfabetu: a)…, b)… itd.
Dziękuję za odpowiedź
Kiedy przytaczamy dłuższy cudzy tekst, powinniśmy zasadniczo zachować jego kształt werbalny i typograficzny. Ingerencja – zarówno w warstwę słowną, jak i graficzną – jest oczywiście możliwa, ale bezwzględnie musi być to odnotowana we wtrąceniu nawiasowym bądź ewentualnie w przypisie.
Gdy decydujemy się wyróżnić rozspacjowaniem wyraz, który w oryginale nie był wyróżniony, dajemy np. dopisek: [wyróżnienie – AW]. Gdy chcemy podzielić na punkty tekst, który w oryginale jest ciągły, możemy użyć np. liter w nawiasach kwadratowych jako sygnałów zewnętrznej ingerencji w tekst źródłowy, por. tekst oryginalny:
Znaki interpunkcyjne służą do oddzielania sąsiadujących członów, wydzielania wstawek, zapowiadania wyliczenia, wskazywania na opuszczenie części wypowiedzenia, wskazywania na ładunek emocjonalno-logiczny, cytowania.

i ten sam tekst jako cytat z wypunktowaniem:
Znaki interpunkcyjne służą do
[a)] oddzielania sąsiadujących członów,
[b)] wydzielania wstawek,
[c)] zapowiadania wyliczenia,
[d)] wskazywania na opuszczenie części wypowiedzenia,
[e)] wskazywania na ładunek emocjonalno-logiczny,
[f)] cytowania.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego