Czego nie zostawiać na końcu linijki

Czego nie zostawiać na końcu linijki
1.01.2015
1.01.2015
Szanowni Państwo,
czy jest jakaś zasada mówiąca o tym, by nie dzielić wyrazów tak, by zostało na końcu linijki ó-? Jeśli tak, to dlaczego? I Czy nie powinno się zostawiać jeszcze jakichś innych liter na końcu linijki?
Z góry dziękuję za odpowiedź
W krótkich wersach, liczących nie więcej niż 50 znaków, nie należy zostawiać na końcu wyrazów jednoliterowych, np. i lub w. Są także inne szczegółowe zasady dzielenia tekstu na wersy, których złamanie nie grozi błędem ortograficznym, ale jest niezgodne z dobrą praktyką edytorską. Ich wykaz daje Adam Wolański w Edycji tekstów.
Nie ma natomiast zasady, która zabraniałaby podzielić słowo po sylabie kończącej się głoską ó, np. gó-/ ra. Ważniejsze od tego, czym kończy się pierwsza część podzielonego słowa, jest to, od czego zaczyna się druga część. Zaleca się unikać podziałów, w których druga część zaczynałaby się od ciągu głosek nie występującego na początku żadnego lub prawie żadnego polskiego słowa, np. bró-/ dka. O wiele lepiej podzielić bród-/ ka – po pierwsze ze względu na okoliczność wspomnianą wyżej, po drugie dlatego, że będzie to podział zgodny z budową słowa.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego