Czego wymaga podziękowanie?

Czego wymaga podziękowanie?
2.12.2008
2.12.2008
Czy zwrot: „Dziękuję ci, dobry człowieku” można ocenić jako protekcjonalny, szczególnie gdy wypowiadany jest przez szefa do pracownicy w sytuacji służbowej?
Tak. Zwrot „Dziękuję ci, dobry człowieku”, mimo że zastosowany został jako cytat, ma w opisanej sytuacji charakter protekcjonalny. Osoba dziękująca w ten sposób wyraźnie zaznacza swoją dominację nad adresatem.
Tymczasem podziękowanie, wyrażające wdzięczność nadawcy (zarówno w sytuacji prywatnej, jak i służbowej), wymaga takiego zachowania – językowego i niejęzykowego – które ma znamiona podległości, a nie dominacji.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego