Czuć się jaki czy czuć się jakim?

 

Czuć się jaki czy czuć się jakim?

27.03.2021

Szanowni Państwo!

Konsumenci mogą czuć się wygranymi czy jednak Konsumenci mogą czuć się wygrani? Która wersja jest poprawna? Podobnie jak: jestem szczęśliwy, czy jestem szczęśliwym?


Z poważaniem - Dociekliwy

Szanowny Panie,

czasownik czuć się dopuszcza oba przypadki: narzędnik (mogą czuć się wygranymi) i mianownik (mogą czuć się wygrani). Inaczej jest z czasownikiem być, który (o ile nie występuje w bezokoliczniku, w imiesłowie przysłówkowym lub w formie nieosobowej) wymaga, by towarzyszący mu przymiotnik (tworzący wraz z nim tzw. orzeczenie imienne) przybrał postać mianownika (jestem szczęśliwy). Formy być, będąc, jest się (oraz rzeczownik bycie) wymagają od przymiotnika występowania w narzędniku (Być szczęśliwym wcale nie jest łatwo, Będąc młodym, dużo podróżował, Gdy się jest głodnym, myśli się tylko o jedzeniu, Bycie bogatym nie oznaczało bycia szczęśliwym).  


Z pozdrowieniami

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego