Czy poprawiać cytaty?

Czy poprawiać cytaty?
22.09.2004
22.09.2004
Droga Redakcjo, moje pytanie dotyczy poprawności językowej i stosowania interpunkcji w tekstach prawnych. Czy przytaczając tekst prawny w całości, a więc jako swego rodzaju cytat, możemy w niego ingerować, np. robiąc korektę chociażby w zakresie interpunkcji, która w tekstach prawnych pozostawia wiele do życzenia? A może powinniśmy taki tekst pozostawić bez jakichkolwiek zmian?
Podczas opracowywania publikacji przyjmuje się zwykle zasadę, że należy poprawić oczywiste błędy. Gdyby więc w jakimś cytowanym tekście wystąpił np. błąd ortograficzny, należy go skorygować. Jeśli nie chcemy lub nie możemy dokonać poprawki, po formie błędnej powinniśmy dopisać: (!) lub (sic!) – co znaczy ‘tak jest w oryginale’.
Sprawa jest skomplikowana, bo wiele zależy od funkcji tekstu, np. forma niezgodna z normą może być zastosowana umyślnie w tekście artystycznym, a w związku z tym nie mamy prawa nanosić korekty. W publikacjach prawnych, jak sądzę, należy odpowiednią poprawkę nanieść, ale i tu wskazana jest ostrożność. Dobrze wiadomo, że nawet niepozorny przecinek może zmienić sens zdania. Z lektury gazet przypominam sobie, że już co najmniej kilka razy pojawiał się problem interpretacji aktów prawnych spowodowany specyficzną interpunkcją.
Ze względu na szczególną funkcję tekstów prawnych najlepiej będzie po nie zmienionym cytacie dać informację nawiasową typu „interpunkcja jak w oryginale”, „forma zgodna z oryginałem” itp. (ewentualnie umieścić to samo w przypisie).
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego