Czy to kalka z angielskiego?

Czy to kalka z angielskiego?

17.07.2022
17.07.2022

Szanowni Państwo,


czy zdanie 'Jest szczególnie ważne, by poinformować lekarza o innych problemach zdrowotnych' jest poprawne w języku polskim?

Czy nie jest to kalka z języka angielskiego (It is particularly important to...(?

Czy w jezyku polskim zdanie nie powinno brzmieć: 'Szczególnie ważne jest poinformowanie....'?

Bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości.


Z poważaniem


Aldona

Przywołana w pytaniu fraza jest najpewniej tłumaczeniem z anglojęzycznej ulotki leku lub innego preparatu medycznego (?), lecz jako taka nie jest kalką składniowo-frazeologiczną. W omawianej frazie występuje orzeczenie złożone (imienne). W takich sytuacjach podmiot konotowany może stać przed nim lub po nim, a nawet może się znajdować między łącznikiem a orzecznikiem, por.


[To] Jest szczególnie ważne, aby poinformować…

Jest szczególnie ważne to, aby poinformować…

Jest to szczególnie ważne, aby poinformować…


Co więcej, partykuła szczególnie może mieć szyk zmienny względem elementów, do których się odnosi, por. np.


Jest szczególnie ważne to, aby poinformować…

Szczególnie jest ważne to, aby poinformować…

Szczególnie ważne jest to, aby poinformować…


Oczywiście błędem nie jest również konstrukcja składniowa, w której zamiast struktury nadrzędno-podrzędnej będziemy mieli do czynienia ze zdaniem pojedynczym z zastosowaniem rzeczownika odczasownikowego:


Szczególnie ważne jest poinformowanie…

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego