Czy trzeba wykonać zalecenie przełożonego?

Czy trzeba wykonać zalecenie przełożonego?

8.03.2023
8.03.2023

Czy zalecenie to obowiązek?

Czy sformułowane przez zwierzchnika/pracodawcę zalecenie jest obowiązkiem?

Np. kierownik przysyła informację, że wprowadzone zostaną nowe adresy e-mail pracowników (równolegle z poprzednim działającym): „Zalecam przejście na nowe adresy e-mail, które będą aktywne od dnia 31 stycznia”. Czy w takiej sytuacji zmiana adresu e-mail jest obowiązkiem czy dobrowolnością?

Rzeczownik zalecenie ma w polszczyźnie dwojakie znaczenie. Z jednej strony oznacza coś, co jest dla kogoś korzystne w danej sytuacji, por. np. zalecenia dietetyczne, żywieniowe; zalecenia lekarza. Tego rodzaju zalecenia nie są obligatoryjne. Są wówczas synonimem rad lub porad. Z drugiej zaś strony omawiany tu rzeczownik odnosi się do czegoś, co zostało wskazane komuś jako konieczne do wykonania, por. np. zalecenia szefa, zwierzchnika; zalecenia sądowe. W takiej sytuacji zalecenia są de facto bliskoznacznikiem poleceń.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego