Czym można się posługiwać?

 
Czym można się posługiwać?
11.06.2018
Czy poprawne jest sformułowanie: Posługuje się wymaganymi umiejętnościami i wiadomościami z języka angielskiego?
Zdanie jest błędne – czasownik posługiwać się nie łączy się z wyrazami umiejętności i wiadomości. Można mieć umiejętności i wiadomości.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego