Czytelnia Akt // Czytelnia akt, a nawet czytelnia akt

 
Czytelnia Akt // Czytelnia akt, a nawet czytelnia akt
24.01.2019
W archiwum państwowym jest czytelnia akt. Czy powinno się o niej pisać dużą literą, czy małą?
Jeśli potraktujemy to jako nazwę jednostkową w siedzibie danego sądu czy Archiwum Państwowego, tak samo jak np. Biuro Obsługi Interesanta, Rejestr Zastawów, Księgi Wieczyste, to napiszemy Czytelnia Akt (obydwa człony oddane wielką literą). Potwierdza to uzus (np. Regulamin Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza; Przeznaczenie Czytelni Akt; Interesanci, którzy zainteresowani są wglądem do akt sądowych, proszeni są o wcześniejsze umówienie się celem wyznaczenia terminu w Czytelni Akt). W niektórych sądach i urzędach używa się jednak pisowni Czytelnia akt, czyli jedynie z pierwszym członem zawierającym wielką literę (np. Przed skorzystaniem z Czytelni akt osoby uprawnione do wglądu do akt mają obowiązek okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości; Czytelnia akt Sądu Rejonowego w Bydgoszczy). I nie jest to chyba błąd, można to uznać za wariant pisowniowy (oboczność). Łatwo sobie jeszcze wyobrazić użycie apelatywne tego wyrażenia, a więc napisanie czytelnia akt, co nie będzie uchybieniem (np. Zarządzenie nr 13.2011/A Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 4 sierpnia 20111 r. w sprawie utworzenia czytelni akt w Sądzie Okręgowym w Świdnicy; Informujemy użytkowników, że w okresie letnim 2017 czytelnia akt w Archiwum Państwowym w Koszalinie oraz czytelnie akt w oddziałach zamiejscowych w Słupsku i w Szczecinku będą działać w następujących godzinach).
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego