DNA

DNA
11.01.2011
11.01.2011
Szanowni Państwo,
pracujemy w laboratorium biologii molekularnej, gdzie język polski nagminnie miesza się z angielskim. Na przykład dla kwasów nukleinowych nie ma polskich skrótów, nie mówimy kwas dezoksyrybonukleinowy czy kwas rybonukleinowy, ale DNA i RNA i jest to ogólnie przyjęte. Pytanie brzmi: czy powinniśmy mówić ten DNA czy to DNA? Wyizolowałam plazmidowy DNA czy plazmidowe DNA?
Pozdrawiam
Według kilku słowników, do których zajrzałem, DNA ma rodzaj męski (jak kwas). Niektóre słowniki podają jednak, że równie dobrze można mu przypisać rodzaj nijaki (w wypadku skrótowców wybierany dość często, jeśli zwyczaj językowy nie jest ustabilizowany). Chwiejnością rodzaju charakteryzują się też inne skrótowce, np. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN podaje: „ONZ wysłał (rzad. wysłała, rzad. wysłało) swoje wojska w rejon konfliktu”.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego