Data

Data

20.05.2022
20.05.2022

Jestem notariuszem, który w treści przygotowywanych aktów notarialnych wpisuje datę sporządzenia dokumentu jako: „dzień, miesiąc, rok” i w nawiasie słowny zapis daty. Podczas szkolenia zawodowego niektórzy starsi koledzy notariusze wskazywali, że prawidłowy zapis słowny powinien być następujący: dnia X miesiąca Y roku Z (np. w dniu 22 czerwca roku 2021), a nie w dniu X miesiąca Y Z roku (np. w dniu 22 czerwca 2021 roku). Ta ostatnia praktyka zapisu jest rzekomo rusycyzmem w języku polskim, który jest językiem logicznym i tym samym porządek determinujący dany dzień miesiąc i rok powinien być zachowany.

Oczywiście niesie to za sobą również konsekwencje przy opisywaniu dokumentów, np. dokument wydany w dniu 22 czerwca roku 2021 (a nie w dniu 22 czerwca 2021 roku).

Z poważaniem

Szanowny Panie,

jeśli dobrze rozumiem, pyta Pan o to, który sposób podawania daty w zdaniach typu „[data] został zawarty akt...” jest poprawny: a) dnia 23 czerwca 2021 roku, b) w dniu 23 czerwca 2021 roku. Otóż poprawne są obie konstrukcje, przy czym ta druga (w dniu...) ma charakter oficjalny, co w wypadku dokumentów urzędowych jest czynnikiem przemawiającym na jej korzyść.

Dodam jeszcze, że wyrażenie dnia 23 czerwca odczytujemy jako „dnia dwudziestego trzeciego czerwca”, natomiast wyrażenie w dniu 23 czerwca – jako „w dniu dwudziestym trzecim [nie: w dniu dwudziestego trzeciego] czerwca”.

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 1. 20.05.2022

  UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI

  Szanowny Panie,

  przepraszam – źle zrozumiałam Pańskie pytanie, a zmylił mnie fragment: „…starsi koledzy notariusze wskazywali, że prawidłowy zapis słowny powinien być następujący: dnia X miesiąca Y rokuZ (np. w dniu 22 czerwca roku 2021), a nie w dniu X miesiąca Y Z roku…” – w którym mamy dwie konstrukcje: dnia… i w dniu….

  Jeśli zaś chodzi o szyk słowa rok, to poprawną konstrukcją jest ta z rokiem na końcu: dnia 24 czerwca 2021 roku / w dniu 24 czerwca 2021 roku.

  Katarzyna Kłosińska
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego