Derywat na -iana od słowa szarada

Derywat na -iana od słowa szarada
23.05.2016
23.05.2016
Szanowna Redakcjo,
przedmioty, m.in. kolekcjonerskie, dotyczące życia i twórczości Mikołaja Kopernika to kopernikana, różne dokumenty, książki związane z Warszawą i interesujące kolekcjonerów to varsaviana. A jak analogicznie będą nazywały się wszystkie rzeczy związane z szaradziarstwem (stare wydania krzyżówek, pamiątki z turniejów szaradziarskich, rzeczy związane z działalnością klubów szaradziarskich itp.)? Szaradziana? Szaradziarsiana??? A może jeszcze inaczej?
Proszę o odpowiedź.
Niestety, polszczyzna nigdy nie miała i nie ma wyrazu, który by nazywał „stare wydania krzyżówek, pamiątki z turniejów szaradziarskich, rzeczy związane z działalnością klubów szaradziarskich itp.”. Od apelatywów nie tworzy się derywatów z sufiksem -iana na wzór cracoviana, varsaviana, balzakiana, kochanoviana, mickiewicziana, sienkiewicziana, szopeniana, napoleoniana (wyjątkowo kopernikana).
Jak widać, formą podstawową musi być nazwa miejscowa (w dodatku latynizm) lub nazwisko (Balzak, Kochanowski, Mickiewicz, Sienkiewicz, Szopen, Napoleon, Kopernik). Zresztą wszelkie ewentualne twory na -ina, które by się dało wywieść ze słowa szarada (fr. charade), są nieudane (szaradiana, szaradziana, szaradziariana, szaradziarsiana, szaradzistyka).
Krzysztof Oleszczyk, autor książki „Szarada”, również uważa, że oficjalnie takiego słowa nie ma. Sam używa wymyślonego przez siebie określenia szaradalia.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego