Dnia trzeciego czy trzeciego dnia?

Dnia trzeciego czy trzeciego dnia?
9.04.2019
9.04.2019
Szanowni Państwo
Proszę o udzielenie informacji, która z poniższych form jest poprawna lub jeśli obie są poprawne, czy jedna z nich należy do normy wzorcowej. Pytanie dotyczy form dnia trzeciego oraz trzeciego dnia.

Z poważaniem
Barbara
Szanowna Pani,
obie konstrukcje są poprawne i nie różnią się stopniem poprawności (a ten określamy, wskazując przynależność do któregoś z poziomów normy – wzorcowej lub użytkowej), lecz innymi cechami. Aby jednak móc wskazać te różnice, musiałabym mieć pełny kontekst, i to nie jednozdaniowy, lecz większy. Mogą tu bowiem wchodzić w grę sprawy stylistyczne (dnia trzeciego może mieć charakter podniosły) lub związane z tzw. strukturą tematyczno-rematyczną tekstu (czyli ze wzmacnianiem treściowym pewnych elementów tekstu i z uspójnianiem tekstu). Tego jednak bez szerszego kontekstu nie da się opisać.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego