Do widzenia czy Do usłyszenia?

Do widzenia czy Do usłyszenia?
12.11.2010
12.11.2010
Czy na zakończenie rozmowy telefonicznej można powiedzieć do widzenia? Coraz częściej słyszę – zwłaszcza z ust pracowników telemarketingu – chyba logiczniejsze, ale jednak rażące mnie: do usłyszenia. Czy w sytuacji, kiedy rozmówcy pozostają w stosunkach oficjalnych, nie jest to forma zbyt poufała?
Zakończenie rozmowy telefonicznej za pomocą formy grzecznościowej Do widzenia jest stosowne i tradycyjnie utrwalone. Forma o analogicznej funkcji Do usłyszenia (rzeczywiście bardziej logiczna, ale język na logice zazwyczaj „się nie zna”) stosowana jest raczej w stosunkach służbowych. I w takich użyciach jest akceptowana.
Młodzi ludzie formy Do usłyszenia (także w wersji skróconej: Do usłychu) używają na zakończenie kontaktu twarzą w twarz. Pełni wówczas funkcję zapewnienia o przyszłym kontakcie, bardzo ważną w utrzymywaniu stosunków towarzyskich.
Małgorzata Marcjanik, prof., UW
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego