Do widzenia czy Do zobaczenia?

Do widzenia czy Do zobaczenia?
6.11.2006
6.11.2006
Chciałbym prosić o możliwie najpełniejszą odpowiedź dotyczącą różnic między do widzenia a do zobaczenia.
Oba zwroty grzecznościowe związane są z końcową fazą interakcji i pełnią w języku polskim funkcję pożegnania.
Zwrot w formie Do widzenia jest zwrotem najpopularniejszym, ponieważ może być zastosowany przez osoby zarówno pozostajace ze sobą w relacji na pan, pani, jak i w relacji na ty.
Zwrot w formie Do zobaczenia używany jest w relacji na ty (może być ponadto skierowany przez osobę zajmującą wyższe miejsce w hierarchii ważności do osoby mniej ważnej, jako reakcja na pożegnanie w formie Do widzenia).
Współcześnie zwrot Do zobaczenia jest nadużywany. Słyszy się często, że w ten sposób zwracają się ludzie młodzi do ludzi starszych wiekiem i/lub stanowiskiem. Nie jest to zgodne z normą grzecznościową.
Więcej na temat zwrotów grzecznościowych w funkcji pożegnań można znaleźć w książce mojego autorstwa Polska grzeczność językowa, Kielce 2002, rozdz.16: Pożegnanie.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego