Dokładnie!

 
Dokładnie!
19.05.2001
Dziekuję za poprzednie odpowiedzi. Jeszcze jedno pytanie. Dlaczego wszyscy językoznawcy tak bardzo piętnują dokładnie jako zapożyczenie z angielskiego exactly. Wydaje się, że to akurat zapożycznie wypełnia pewną lukę w języku i nie powinno być traktowane jako błąd.
Z poważaniem,
Jacek Lewinson
Nie wszyscy językoznawcy są wobec tego zapożyczenia jednakowo krytyczni. Znaczeniowo odpowiada ono wprawdzie polskiemu Właśnie! i pod tym względem jest zbyteczne, ale zwykle używane jest z większą emfazą. Por. definicję w Innym słowniku języka polskiego PWN: „Mówimy dokładnie lub dokładnie tak, aby zaznaczyć, że zgadzamy się z rozmówcą, lub podkreślić prawdziwość i trafność jego słów”.
Nawiasem mówiąc, wcale nie wiadomo, czy dokładnie wywodzi się z języka angielskiego – może też pochodzić od niemieckiego genau.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego