Doktor nauk prawnych radca prawny

Doktor nauk prawnych radca prawny
3.10.2016
3.10.2016
Szanowni Państwo,

zwracam się z pytaniem, jak powinna brzmieć oficjalna wizytówka lub podpis w służbowym e-mailu osoby, która jest jednocześnie doktorem nauk prawnych jak i posiada tytuł zawodowy, np. radcy prawnego.

Która formuła będzie właściwa:
dr n. pr. r. pr. Jan Kowalski
dr r. pr. Jan Kowalski
dr n. pr. Jan Kowalski, r. pr.
dr Jan Kowalski, r. pr.
dr n. pr. Jan Kowalski, radca prawny
dr Jan Kowalski, radca prawny

Będę wdzięczny za podpowiedź.

Łączę wyrazy szacunku,
KN
Jeśli chciałby Pan zawrzeć wszystkie informacje w formie skrótowej, to najodpowiedniejsza wydaje się forma dr r. pr. Jan Kowalski. Informowanie o tym, że Kowalski jest doktorem nauk prawnych jest zbyteczne, ponieważ radcą prawnym może być chyba wyłącznie osoba o wykształceniu prawniczym. Ponadto powtórzenie skrótu pr. (dr n. pr. r. pr.) spowodowałoby informacyjny chaos.
Gdybym sama była tym kimś, napisałabym sobie na wizytówce i w sygnaturze wiadomości e-mailowej dr Jan Kowalski, a poniżej radca prawny.
Małgorzata Marcjanik, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego