Dotyczy… w pismach urzędowych

Dotyczy… w pismach urzędowych
30.05.2012
30.05.2012
Dzień dobry.
Często w pismach urzędowych umieszczany jest nagłówek brzmiący mniej więcej tak:
Dotyczy: budowy nowej drogi przy ulicy Kazimierza

albo
Dotyczy: pisma Rady Nadzorczej nr 2

Czy postawienie dwukropka po słowie dotyczy jest prawidłowe? Przyznam, że moim zdaniem wygląda to dość dziwnie.
Formuła ta ma pewną zaletę: pozwala łatwo zidentyfikować sprawę, do której list się odnosi, ułatwia zaprowadzenie porządku w korespondencji. Proszę zauważyć, że oficjalny list ma dość ściśle określoną strukturę, która upodabnia go do arkusza bazy danych, a słowo Dotyczy na początku jednej z rubryk strukturę tę jeszcze podkreśla. W każdym razie w korespondencji urzędowej jest to formuła przyjęta, czasem zastępowana skrótem Dot.
Dwukropek, o który Pani pyta, ma zapewne na celu oddzielenie nazwy rubryki od jej treści. Przypomina to sytuację z tabeli, gdzie nazwa wiersza lub kolumny jest czymś innym niż ich zawartość. Ów dwukropek ma jednak też wadę: usamodzielnia składniowo słowa następujące po nim, co może prowadzić do napisów typu: „Dotyczy: budowa nowej drogi przy ulicy Kazimierza” lub „Dotyczy: pismo Rady Nadzorczej nr 2”, moim zdaniem rażących.
Rozwiązaniem problemu mogłoby być pisanie – jak w zeszycie szkolnym – Temat zamiast Dotyczy, ale nie jest w mojej mocy zmieniać zwyczaje polskiej korespondencji urzędowej, ujednolicone po I wojnie światowej, gdy polonizowano administrację w byłym zaborze pruskim i rosyjskim, a już wcześniej kształtujące się w zaborze austriackim, gdzie po 1866 r. wprowadzono do urzędów język polski.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego