Dubaj

 
Dubaj
9.07.2008
Bardzo proszę o podanie obowiązującej pisowni nazwy emiratu Dubaj. W słowniku ortograficznym jest Dubaj, ale w encyklopedii i w zeszytach Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej podano pisownię Dubajj.
Dziękuję i pozdrawiam
Marcin Ogórek
Tradycyjnym i utrwalonym zapisem jest Dubaj. Zapis Dubajj, proponowany przez KSNG, ma kilka poważnych wad. Po pierwsze, nazwy państw i ich części z reguły są u nas używane w formie spolonizowanej, a podwojone j trudno uznać za fortunne spolszczenie. Po drugie, nie wiadomo, jak należałoby taki zapis odczytywać. A jak, po trzecie, tworzyć wyrazy pochodne? Musiałoby być chyba dubajjski? I po czwarte, kto podejmie się upowszechniania tej nowej formy, skoro w tekstach internetowych proporcja Dubaj-: Dubajj wynosi tysiąc do jednego?
Skoro jednak ten zapis jest tak usilnie (choć niepotrzebnie) promowany, trzeba go zaakceptować jako wariant nazwy. Nie bardzo tylko wiem, gdzie warto by go używać.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego