Dwikozy

Dwikozy
8.03.2019
8.03.2019
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób należy odmieniać nazwę miejscowości Dwikozy. W rejonie Sandomierza większość mieszkańców powie,
że pochodzi z Dwikóz. Z kolei odmiana np. w słownikach dostępnych w Internecie wskazuje,
by stosować formę Dwikozów.
Mam dylemat czy być poprawnym i narażać się na lekką śmieszność wśród mieszkańców, czy świadomie mówić oraz, co bardziej bolesne, pisać z błędem.

Dziękuję za opinię.

Z poważaniem
Robert Piwko
Szanowny Panie,
istotnie, poprawną (a przynajmniej – skodyfikowaną, bo wskazaną w Obwieszczeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części) formą dopełniacza nazwy Dwikozy jest Dwikozów. Nie zachęcałabym do używania, szczególnie w piśmie, błędnej postaci. Nie sądzę też, by osoba, która posługuje się poprawną formą, narażała się na śmieszność, choć zdaję sobie sprawę z tego, że może być uważana za „nieswoją”.

Z poważaniem
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego