Dyfamacja

 
Dyfamacja
3.10.2016
Szanowni Państwo,
zastanawia mnie, dlaczego zniesławienie możemy nazwać dyfamacją, a nie defamacją. Jeśli wyraz ten pochodzi od łacińskiego diffamatio, to skąd w języku angielskim wziął się rzeczownik defamation (nie: diffamation)?

Łączę wyrazy szacunku
Czytelnik
Angielskie słowo defamation ma takie samo źródło jak polska dyfamacja, tj. źródło francuskie: diffamation. Wszystkie wyrazy znaczą to samo: ‘zniesławienie’. Oczywiście francuski wyraz wywodzi się z łaciny (por. hasło diffamatio).
Jak podaje słownik, angielska postać defamation wiąże się bezpośrednio z formą pochodzącą ze średniowiecznej łaciny: deffamation, lecz nie mam stuprocentowej pewności, czy tak jest istotnie. Byłabym wdzięczna latynistom za korektę lub potwierdzenie tej tezy.
Jako ciekawostkę mogę dodać, że polska dyfamacja została odnotowana bodajże po raz pierwszy w słowniku wileńskim – następująco:
Dyffamacya, Dyffamować, ob. Diffamacja, Diffamować
Diffamacja (z fran.) osławianie, oczernianie, pozbawianie kogo dobrego imienia.
Diffamować (z fran.) osławiać, oczerniać, pozbawiać kogo dobrego imienia.
Agata Hącia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego